Reducerea cu 29% a costurilor tehnologice cu energia termică și apă:

- cu 2.205 mii lei în anul 2014 față de 2011.

Investiția a contribuit substanțial la scăderea prețului local al energiei termice: - de la 491,23 lei/Gcal cu TVA în anul 2011, la 375,86 lei/Gcal în anul 2015.

Scăderea prețului local de facturare pentru instituțiile publice și agenții economici care au optat pentru conectarea la rețeaua de transport apă fierbinte:

- de la 342,81 lei/Gcal cu TVA în anul 2011, la 238,24 lei/Gcal în anul 2015.

Diminuarea efortului bugetar al Primăriei municipiului Botoșani pentru subvenția unitară necesară acoperirii diferenței de preț a energiei termice pentru populație:

- de la 307,73 lei/Gcal cu TVA în anul 2011, la 205,86 lei/Gcal cu TVA în anul 2015.

Creșterea eficienței energetice a sursei CET ca urmare a instalării de noi capacități de producere a energiei electrice și termice:

- de la 75,9% în anul 2011, la 89% în anul 2015.

Îmbunătățirea calității vieții în municipiul Botoșani prin reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă ca urmare a instalării de capacități de producere a energiei electrice și termice reprezentând cele mai noi tehnologii disponibile:

Reducerea emisiilor specifice de CO2, NOx, pulberi,..

Creșterea gradului de continuitate în furnizarea energiei termice ca urmare a eliminării intervențiilor accidentale în rețelele de transport.

Creșterea satisfacției clienților privind asigurarea confortului termic în ansamblurile de locuințe cu rețele de distribuție modernizate.

Creșterea cantității de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență.

 

Realizarea noii surse de producere energie electrică şi termică care are în componenţă echipamente adaptate cerinţelor tehnice actuale, a condus la:

  •  creşterea randamentelor de producere a energiei electrice şi termice, având ca rezultat reducerea costurilor aferente producerii energiei electrice şi termice;
     
  •  creşterea producţiei de energie electrică 
     
  •  încadrarea în cerinţele legislaţiei de mediu privind reducerea emisiilor de substanţe poluante în atmosferă, ca urmare reducerii cantităţilor de combustibili utilizaţi. 

Pentru buna implementare a proiectului au fost încheiate 6 contracte, trei de servicii, respectiv trei contracte de lucrări.

Contract de lucrări Nr.4 - DEMOLĂRI, DEMONTĂRI CAF 2, CAF 3 DE 100 Gcal/h ȘI CAZANE DE ABUR NR.1 ȘI NR.2 DE 105t/h DIN CET BOTOȘANI

Echipamentele noi au fost montate în cadrul centralei, pe locul eliberat obţinut prin demolarea unor echipamente vechi, care au fost retrase din exploatare. 

 

Contract de lucrări Nr.5 - IMPLEMENTARE PROIECT LA SURSA CET BOTOȘANI

  • instalaţie de cogenerare de înaltă eficienţă, nouă, formată din 2 Motoare termice GE Jenbacher de 4,4MWe şi recuperatoare de căldură de 3,9MWt. Instalaţiile funcționează pe gaze naturale și produc în cogenerare energie electrică și termică, cu recuperare de energie termică din circuitele instalaţiei, pentru asigurarea agentului termic pentru prepararea apei calde în perioada de vară, şi pentru preîncălzirea apei înainte de a intra în cazanele de apă fierbinte în perioada de iarnă.

Motoarele au un randament de exploatare ridicat și un nivel de poluare scăzut, ce corespunde normelor impuse de Uniunea Europeană.

Read more: Implementarea contractelor de lucrari

Data de finalizare a proiectului ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficientei energetice”, finantat prin POS Mediu devine 31.01.2016, ca urmare a solicitarii Autoritatii de Management.   

Activități realizate în perioada iulie-septembrie 2014 :

Lucrările au fost finalizate la toate obiectivele și noua sursă este în funcțiune pentru al doilea an, cu excepția lucrărilor de  reabilitare a rampei de pacură pe lungimea  de 145m din cadrul Obiectului 13, lucrări care fac  obiectul actului adițional nr. 6  din 24 decembrie 2014 care nu sunt finalizate în totalitate, antreprenorul neîncadrându-se în graficul de execuție asumat pentru acest obiect.

În perioada precedentă au început lucrările la rampa de pacură, prin extragerea șlamului din canalul colector și  decontaminarea acestuia. Astfel au fost finalizate lucrările de demontare a colectorului de abur și a suporților aferenți, de desfacere a dalelor de pe canalul colector și decontaminarea parțială a acestuia, precum și lucrări de  extragere a șlamului din canalul colector și neutralizarea parțială a acestuia. De asemenea a fost finalizată decontaminarea la suprafață a canalului din beton  și o bună parte din colectorul de păcură a fost demontat și neutralizat. În luna iunie lucrările au fost suspendate ca urmare a cererii beneficiarului și instrucțiunilor Inginerului, acestea nefiind reluate până la sfarșitul perioadei  analizate, respectiv iulie-septembrie 2014.  În prezent ca urmare a suspendării lucrărilor pe amplasament se mai regăsesc cca 100T de șlam care nu au fost predate spre neutralizare și cca 60m din colectorul metalic care nu a fost încă demontat.

Read more: Stadiul lucrarilor la sursa CET Botosani- octombrie 2014

Page 1 of 3

Proiect de aproape 150 de milioane de le…

in 15 decembrie 2015, in sala de sedinte a Consiliului Local al municipiul Botosani, a avut loc conf...

Reprezentantii Bancii Mondiale in vizita…

In cursul zilei de vineri, 17 Octombrie 2014, la institutia Primarului municipiului Botosani a sosit...

Vizita ministrului Mediului, Rovana Plum…

 10 octombrie 2013,  Rovana Plumb s-a arătat extrem de încântată de investiția de la Boto...

Aparitii presa

Vizita reprezentantilor IFC (Banca Mondiala) la Botosani 6 oct 2014: Botosanenii racordati la sis...

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro