Municipiul Botoşani a implementat proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la
nivelul Municipiului Botoşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice” - cod SMIS CSNR 24752 proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune în
cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu - POS Mediu 2007-2013, Axa prioritară 3 „Reducerea
poluării şi minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană,
vizând atingerea ţintelor de eficienţă energetică în zonele prioritare identificate”. Proiectul s-a
implementat pe o perioadă de 59 luni, până la data de 31.01.2016. Valoarea totală a proiectului a fost de
149.307.714 lei, din care 141.842.328 lei reprezintă finantare nerambursabila, iar 7.465.386 lei
contribuţia beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului a condus la reducerea impactului negativ al emisiilor poluante, la minimizarea efectelor schimbărilor climatice cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică în scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei în Botoşani până în anul 2015 şi la asigurarea conformării cu obligaţiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare. 

Obiectivul specific atins al proiectului a constat în stabilirea investiţiilor necesare măsurilor de refacere şi reabilitare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Botoşani, asigurând astfel conformarea – la cel mai mic cost – cu obligaţiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele strategiilor şi programelor naţionale relevante pentru mediu (creşterea eficienţei energetice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică la tarife suportabile pentru populaţie).

Obiectivul strategic al proiectului a asigurat realizarea unui sistem de încălzire urbană durabil cu tarife suportabile pentru populaţia din municipiul Botoşani.
 

Principalele activităţi:

  • Instalarea a două noi unităţi de cogenerare a energiei electrice si termice – motoare termice de
  • cate 4,4 MW fiecare.
  • Instalarea a două cazane noi de apă fierbinte tip CAF 45 Gcal/h fiecare.
  • Reabilitarea şi modernizarea instala iilor auxiliare existente;
  • Reabilitarea şi modernizarea integrală a reţelelor de transport;
  • Reabilitarea şi modernizarea parţială a reţelelor de distribuţie;
  • Conştientizarea opiniei publice, asistenţă tehnică şi supervizare;


Grupurile ţintă:

  • Populaţia Municipiului Botoşani;
  • Instituţiile socio-culturale.
  • Agenții economici industriali

 

 

Proiect de aproape 150 de milioane de le…

in 15 decembrie 2015, in sala de sedinte a Consiliului Local al municipiul Botosani, a avut loc conf...

Reprezentantii Bancii Mondiale in vizita…

In cursul zilei de vineri, 17 Octombrie 2014, la institutia Primarului municipiului Botosani a sosit...

Vizita ministrului Mediului, Rovana Plum…

 10 octombrie 2013,  Rovana Plumb s-a arătat extrem de încântată de investiția de la Boto...

Aparitii presa

Vizita reprezentantilor IFC (Banca Mondiala) la Botosani 6 oct 2014: Botosanenii racordati la sis...

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro